Forum Ekonomiczne w Karpaczu z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

2020-09-10

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w tegorocznym Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Przyszłość oświaty, w tym szkolnictwa branżowego w zmieniającym się świecie, ale i w czasie pandemii koronawirusa, działania i doświadczenia resortu edukacji w organizacji oświaty w Polsce w czasie to główne tematy oświatowe, poruszane podczas Forum.

Minister Marzena Machałek 8 i 9 września brała udział w panelach: „Edutech – przyszłość szkolnictwa i nauki?”, „Branżowa szkoła przyszłości – wyzwania rynku pracy”, a także „Jak pomagać w czasach pandemii?”.

Podczas debaty „Edutech – przyszłość szkolnictwa i nauki?” uczestnicy dyskutowali o wyzwaniach polskiej szkoły w zmieniającej się rzeczywistości. Rozmawiano o tym, czego potrzebuje polska szkoła, aby młody człowiek kończąc edukację mógł odnaleźć się na rynku pracy. Poruszono również kwestie dotyczące rynku pracy i produktów oraz usług, które mają rozwijać u młodego pokolenia zamiłowanie do dyscyplin w skrócie nazywanych STEM. Zastanawiano się także na tym w jaki sposób państwo, korporacje i innowacyjne startupy mogą zmienić oblicze polskiej nauki oraz jak długo potrwa proces transformacji.

W ramach panelu „Branżowa szkoła przyszłości – wyzwania rynku pracy” paneliści rozmawiali o wyzwaniach dla szkolnictwa zawodowego w czasach pandemii. Dyskutowano o tym, jak uczyć zawodu, w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek i czy nauka na odległość zdaje egzamin.

Ostatnia z debat „Jak pomagać w czasach pandemii?” dotyczyła m.in. wyzwań dla oświaty w obliczu epidemii koronawirusa. Pandemia wymusiła uruchomienie „trybu awaryjnego” również w innych dziedzinach, np. w służbie zdrowia, polityce społecznej, jak i gospodarce. Pierwsze analizy wskazują, że Polska jak dotychczas radzi sobie całkiem dobrze. Z czego wynika ten sukces? Jak resort edukacji przygotowywał się organizacji szkół w okresie pandemii? Dla wszystkich doświadczenie pandemii to nowa sytuacja. Towarzyszy mu poczucie niepewności, związane nie tylko z systemem edukacji, ale też wieloma innymi obszarami. Czy jest to również szansa na wzmocnienie w nich pokładów solidarności i współpracy w czynieniu dobra? Jakich owoców możemy się spodziewać?

Wiceminister Marzena Machałek w swoich wystąpieniach podkreśliła, że przygotowujemy system oświaty do różnych wariantów. System musi być elastyczny, reagujący na zmieniającą się rzeczywistość. Nie chodzi o to, aby wykształcić samych informatyków, ale musimy wychować uczniów, którzy korzystają z nowych technologii, posługują się nimi swobodnie niezależnie od wykonywanego zawodu.

 

– Nasze podstawy programowe to dokument programujący polską szkołę, który jest wysoko oceniany w Europie, jako nowoczesny i odpowiadający współczesności. Podstawy pozwalają nauczycielowi na kreatywność, dają mu dużo swobody w nauczaniu. Młody człowiek kończąc szkołę ma być przygotowany do życia – podkreśliła wiceminister edukacji.

 

Od zawsze trwa spór kogo szkoła ma wychować. Czy człowieka, który jest wysoko wyspecjalizowany w nowych technologiach, czy oderwanym od rzeczywistości humanistą.

 

– Musimy wychowywać, edukować komplementarnie. Z jednej strony z wychowaniem i budowaniem poczucia tożsamości z drugiej zaś z umiejętnością poruszania się we współczesności – podkreśliła wiceminister Marzena Machałek.

Mówiąc podczas swoich wystąpień o doświadczeniach ministerstwa w przygotowaniu szkół do pracy w czasie pandemii, powiedziała, że istotne w takiej sytuacji jest podejmowanie szybkich i właściwych decyzji. Dzięki wytężonej pracy i wysiłkowi pracowników MEN oraz współpracy z innymi podmiotami, możliwe było przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych, wskazówek, wytycznych potrzebnych do tego, aby funkcjonować w czasie epidemii, czy powoli wrócić do normalnego funkcjonowania szkół.

Forum Ekonomiczne 2020 trwało się od 8 do 10 września br. w Karpaczu. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota”. W ponad 200 panelach dyskusyjnych oraz seminariach udział wzięli przedstawiciele polskiego rządu, parlamentarzyści i reprezentanci biznesu, a także goście z zagranicy.

 

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Zdjęcia (3)