IV edycja Olimpiady Statystycznej

2019-09-18

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym już po raz czwarty organizuje Olimpiadę Statystyczną.

Jest to inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w zakresie statystyki, ekonomii, administracji i handlu, do doskonalenia umiejętności racjonalnego podejmowania, rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy i interpretacji.

Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad MEN.

Rekrutacja trwa od 1 do 31 października 2019 r.!

Wszelkie informacje dotyczące terminów zgłoszeń, terminów poszczególnych etapów Olimpiady Statystycznej są dostępne na stronie internetowej pod adresem  https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/index.html