konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/21 "Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe".

2021-07-06

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/21 w temacie "Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe".

Założeniem  konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego co najmniej 100 osób - dyrektorzy i doradcy zawodowi ze szkół branżowych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły - wyjedzie na wizytę studyjną, obserwację lub warsztaty do państwa lub państw UE, w których szkolnictwo branżowe rozwija się najlepiej (jest popularną alternatywą dla szkolnictwa ogólnokształcącego, np. Niemcy, Austria, Holandia, Czechy), w celu poznania dobrych praktyk w zakresie organizacji i promocji szkolnictwa zawodowego i ich przeniesienia do polskich szkół.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 12.07.2021 do 23.07.2021.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://www.power.gov.pl/nabory/1-386/

Jeżeli uważają Państwo, że warto informację o naborze przekazać innym podmiotom, w szczególności takim, które mogłyby pełnić rolę projektodawcy, proszę śmiało przekazywać wiadomość dalej.

Ewentualne pytania proszę kierować na skrzynkę mailową konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl oraz numery telefonów: 22 273 84 49, 22 273 79 70, 22 273 84 51, 22 273 80 21.
 
Z poważaniem,

Anna Kuflikowska