Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kurs na Edukację w turystyce"

2021-05-11

12 maja 2021 r. Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Turystyce organizuje konferencję „Kurs na edukację - wsparcie szkoleniowe dla sektora”. W trakcie konferencji przedstawiciel MEiN zaprezentuje m.in. koncepcję utworzenia ze środków Krajowego Planu Odbudowy branżowych centrów umiejętności, tj. centrów kształcenia, szkolenia i egzaminowania dla uczniów, studentów oraz pracowników branż, w tym dla branż z sektora turystyki.