Zaproszenie do udziału w KONKURSIE zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III EDYCJA #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!

2020-09-08

Serdecznie zapraszamy do udziału

w Konkursie  zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III EDYCJA

#Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I Organizatorzy Konkursu

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak

Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Damian Konieczny

Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce Jan Godłowski

II Partnerzy Konkursu

Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

Agencja Mienia Wojskowego

Akademia Muzyczna w Krakowie

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez zapoznanie i wykonywanie przez nie utworów patriotycznych nawiązujących do ważnych wydarzeń historycznych:

 • wojny polsko-bolszewickiej,
 • powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku,
 • plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu,
 • Zaślubin Polski z morzem,

Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki bądź utworu instrumentalnego. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, pokusić o nowe ciekawe aranże.

W ramach udziału w projekcie eksperta z Akademii Muzycznej w Krakowie dla chętnych uczestników Konkursu zostały przewidziane bezpłatne konsultacje muzyczne prowadzone on-line już na etapie przygotowania utworu muzycznego do Konkursu przez solistę lub zespół.

Jeżeli śpiew to Twoja pasja, pokaż nam swój talent i wykonaj w wyjątkowej aranżacji utwór patriotyczny!

Jeśli odpowiedziałaś/eś TAK

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE!!!

Najlepsze zespoły i soliści zostaną zaproszeni na Koncert Finałowy do Kopalni Soli „Wieliczka”.

Na Laureatów i szkoły biorące udział w Konkursie czekają cenne nagrody!

 

III Terminy

Zgłoszenia uczestników Konkursu mogą dokonać szkoły podstawowe oraz podmioty działające w społecznościach lokalnych typu: domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne.

Termin nadsyłania projektów: 5.10.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy zaspiewajityniepodleglej@muw.pl  przesyłany za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików, np. www.wetransfer.com lub za pomocą konta w chmurze  (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Podczas wysyłki pliku utworu pocztą elektroniczną z tego samego adresu email należy dostarczyć pozostałe dokumenty, a wysyłany plik oznaczyć tytułem konkursu, nazwą podmiotu zgłaszającego i kategorią konkursową.

Liczy się data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego Konkursu w dniu 6 listopada 2020 r., w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

W przypadku wprowadzenia zakazu dotyczącego organizacji zgromadzeń i imprez na mocy przepisów szczegółowych Koncert Finałowy nie odbędzie się, a nagrody zostaną przekazane do laureatów.

IV Regulamin (załączniki)

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załącznikach.

V Kapituła Konkursu

 • Wojewoda Małopolski
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna
 • Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
 • Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
 • Dyrektor Biura Wojewody
 • Małopolski Kurator Oświaty
 • Przedstawiciel Akademii Muzycznej w Krakowie

VI Patronaty honorowe

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak

VII Patronat medialny

TVP Kraków – opieka patronacka

VIII Kontakt

Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119, e-mail: zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl; oraz Biurze Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 71, e-mail: pr@kopalnia.pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

www.niepodlegla.gov.pl

Załączniki

Regulamin Konkursu
Data: 2020-09-08, rozmiar: 400 KB
Zał. nr 1 do Regulaminu
Data: 2020-09-08, rozmiar: 18 KB
Zał. nr 2 do Regulaminu ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU
Data: 2020-09-08, rozmiar: 61 KB
Zał. nr 3 do Regulaminu ZGODA NA uczestniczenie dziecka w Konkursie na warunkach określonych w Regula
Data: 2020-09-08, rozmiar: 44 KB
Zał nr 4. do Regulaminu Zgłoszenie podmiotu
Data: 2020-09-08, rozmiar: 35 KB
Pobierz wszystkie pliki