BCU NR 2 RADOMIU - AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

2024-05-27

W Radomiu powstało Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w dziedzinie automatyki przemysłowej dla branży elektroniczno-mechatronicznej.

 

BCU zlokalizowane jest przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. Liderem projektu jest Gmina Miasta Radomia, zaś partnerami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) – jako partner branżowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji – jako partner merytoryczny oraz FANUC Polska Sp. z o.o. i DMG MORI Polska Sp. z o.o. – jako partnerzy dodatkowi.

 

Zapraszamy na stronę internetową BCU nr 2 w Radomiu: https://bcu2.radom.pl/