Regulamin korzystania z serwisu

 

 

 

REGULAMIN 

 

Informacje Ogólne

 
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Portalu INFOZAWODOWE.
 2. Właścicielem Portalu INFOZAWODOWE jest Ministerstwo Edukacji Narodowej  z siedzibą w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 25. Wszelkie dane są gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres administratora lub poprzez e-mail inspektor@men.gov.pl.
 4. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),w celu wspierania rozwijania kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli oraz doradców zawodowych.
 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej -  w zakresie obsługi informatycznej,

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej -  w zakresie obsługi merytorycznej,

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej -  w zakresie obsługi merytorycznej.

Rejestracja

1.      Utworzenie Konta dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu INFOZAWODOWE.

2.      Utworzenie konta wymaga, by Użytkownik:

a)      Dokonał rejestracji, w tym podał następujące dane służące do identyfikacji Użytkownika Zarejestrowanego:

 • login,
 •  imię,
 •  nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer NIP pracodawcy
 •  numer REGON szkoły lub szkół nauczyciela/doradcy (opcjonalnie)
 • numer KRAZ (opcjonalnie dla pracodawców)

b)      Zapoznał się z Polityką prywatności i potwierdził akceptację jej postanowień;

c)    Aktywował Konto i nadał Hasło przy pierwszym logowaniu (Aplikacja, po uzyskaniu danych, w sposób automatyczny przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość, która zawiera potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji. Do wiadomości załączony jest link do aktywacji Konta);

3. Aktywacja za pomocą linku kończy proces rejestracji.

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych, w tym kontaktowych oraz zobowiązuje się do niezakładania Kont, w których nazwa będzie zawierać treści wulgarne, słowa i wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub naruszające dobra chronione innych osób.

 

Dane Osobowe

 1. Podane dane osobowe (imię, nazwisko będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego oraz nie dłużej, niż:
  1. przez okres 1 miesiąca od usunięcia Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Administratora technicznego,
  2. do zakończenia funkcjonowania Aplikacji.
 2. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo dostępu do przetwarzanych jego danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
 3. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.
 4.  Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego ale bez ich podania nie ma możliwości założenia konta, a tym samym skorzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji.
 5. Użytkownik Zarejestrowany może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się w ustawieniach Konta. Po wycofaniu zgody Użytkownik traci dostęp do funkcjonalności wymagających uwierzytelnienia i Konto zostaje usunięte. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Podczas korzystania z Portalu INFOZAWODOWE mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
 • adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • uprawnienia do sekcji: lokalizacja, kontakty oraz telefon.
 • wykorzystuje analityczny rodzaj plików cookies. W przypadku tego rodzaju plików cookie Strona Internetowa wykorzystuje rozwiązania i narzędzia Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności https://support.google.com/analytics/answer/6004245.=
 1.  Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Możliwe, że korzystając z aplikacji spotkają się Państwo z przekierowaniem do innych stron internetowych, jednakże nie mamy wpływu na stosowanie zasad prywatności przez inne strony internetowe dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na danych stronach internetowych.

ZMIANA USTAWIEŃ COOKIES:

W większości przeglądarek internetowych mogą Państwo: kasować pliki typu cookies ze swojej stacji roboczej, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Proszę zwrócić uwagę na to, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.