Tło Zalety szkół placówek oświatowych

Korzyści dla szkół po rejestracji

Jako Dyrektor szkoły odpowiadasz za kierowanie działaniami szkoły i ułatwiasz wymianę informacji między szkołą a pracodawcą. Tworząc inicjatywy, informujesz o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły.

Użytkownik niezalogowany

Aktualności

Sprawdź aktualności dotyczące szkolnictwa branżowego i doradztwa zawodowego

przejdź
Oferty pracy

Przeglądaj oferty oraz inicjatywy

przejdź
Materiały e-learning

Korzystaj z darmowych materiałów e-learningowych dla uczniów i nauczycieli.

przejdź
Materiały e-learning

Wyszukaj w swojej okolicy szkoły kształcące w danym zawodzie.

przejdź
Materiały e-learning

Zapoznaj się z charakterystyką zawodów na rynku pracy, przeglądaj filmy zawodoznawcze, statystyki z podziałem na województwa i mapy szkół kształcących w danym zawodzie.

przejdź

Użytkownik zalogowany

widok panelu użytkownika dyrektora

Zarządzaj profilem szkoły i uzupełniaj najważniejsze informacje.

przejdź
Widok inicjatyw

Publikuj inicjatywy związane z wydarzeniami w szkole, informuj o olimpiadach i konkursach.

przejdź
Inicjatywy panel doradcy

Kontaktuj się z pracodawcami w celu nawiązania współpracy

przejdź