PROGNOZA ZAWODÓW 2024

2024-02-02

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

 

Już po raz szósty Minister Edukacji ogłosił, w drodze obwieszczenia, prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.  Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. : Monitor Polski z 2024 r. poz. 85.

 

Prognoza wskazuje na jakie zawody jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy ze względu na ich znaczenie dla rozwoju państwa, a także określa zawody o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy.  

 

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce Aktualności/Wiadomości/01.02.2024, a także w zakładce: Co robimy/ Oświata i wychowanie/ Szkolnictwo branżowe/ Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią obwieszczenia oraz pozostałymi materiałami na temat Prognozy 2024!