GOSPODARKA ODPADAMI - PAKIET MATERIAŁÓW DLA SZKÓŁ

Doradztwo zawodowe
2022-11-24

Opis inicjatywy

Przekazujemy w Państwa ręce pakiet materiałów dla szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych kształcących kadry dla sektora gospodarki odpadami. Materiały zostały przygotowane w ramach projektu pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców”. Materiały są w całości bezpłatne, dostępne na stronie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców w zakładce Edukacja.

 

W udostępnionym pakiecie znajdą Państwo:

 1. Filmy informacyjno-edukacyjne dotyczące sektora odzysku materiałowego surowców oraz wybranych procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem odpadów z instalacji/miejsc, w których one zachodzą tj:

  Film nr 1 - Nowoczesny sektor gospodarki odpadami (odzysku materiałowego) – dobre perspektywy dla środowiska i pracowników.

  Film nr 2 - Logistyka zbiórki odpadów. Punkty selektywnego zbierania odpadów.

  Film nr 3 - Mechaniczne przetwarzanie odpadów z selektywnej zbiórki. Sortowanie i przygotowanie do recyklingu.

  Film nr 4 - Przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwarzanie opakowań szklanych, przetwarzanie makulatury.
 2. Scenariusze zajęć lekcyjnych cz. 1 i 2

  Scenariusze zajęć lekcyjnych będą pomocne w zaplanowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych, wykładu lub szkolenia z wykorzystaniem Filmów informacyjno-edukacyjnych.
 3. Publikację pt. "Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami (SRK GO)".

  „Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Gospodarki Odpadami (SRKGO)” stanowi uporządkowany zbiór kompetencji pracowniczych odnoszących się do głównych obszarów działalności i aktywności gospodarczej sektora gospodarki odpadami. Zawiera opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w sektorze. Poziomy SRK GO odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Sektorowa Rama może być pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w przygotowywaniu programów kształcenia dostosowanych do potrzeb sektora gospodarki odpadami.

 

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA!

Lokalizacja

Powiązane inicjatywy
Beata Dziemińska-Skowron