MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA „AWANS”

Adres placówki

ul. Helenówek 2

25-661 , Kielce