NIEPUBLICZNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE INFORMATYKI

Adres placówki

ul. św. Barbary 1c

39-400 , Tarnobrzeg