SZKOŁA POLICEALNA NR 5 TECHNICZNA DLA DOROSŁYCH W BYDGOSZCZY

Adres placówki

ul. Słoneczna 19

85-348 , Bydgoszcz