Aktor

Preorientacja i orientacja zawodowa

Graj w teatrze i w filmach lub serialach
Używaj swojego głosu postaciom z bajek, występuj w reklamach
Aktor to artysta grający w teatrze lub filmie, wcielający się w postać, której użycza głosu, twarzy oraz gestów. Żeby zrobić to jak najlepiej, aktor musi wczuć się w odgrywaną postać, zrozumieć ją, potrafić mówić jej językiem. Często od aktora wymaga się aby dostosował swój wygląd do odgrywanej postaci np. aby przefarbował włosy, zapuścił brodę, schudł lub przybrał na wadze. W tym zawodzie niezbędny jest talent. Aktor bardzo często łączy różne miejsca pracy, więc musi być dyspozycyjny i zdyscyplinowany. Niejednokrotnie w tym samym okresie występuje np. w trzech sztukach w różnych miastach. Produkcja filmu też może od niego wymagać okresowego przebywania poza miejscem zamieszkania. Akcja filmu może odbywać się w różnych miejscach, na całym świecie. Od aktora wymaga się również aby był sprawny fizycznie i odporny na sytuacje stresujące. Osoby z wadami wymowy, często chorujące będą mieć trudności ze znalezieniem pracy w tym zawodzie.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Aktor z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Aktor z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 265501 Aktor 4 0 0 1
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 265501 Aktor 1 0 0 1
2019 6 06 Lubelskie 265501 Aktor 3 0 0 1
2019 6 10 Łódzkie 265501 Aktor 4 0 0 0
2019 6 12 Małopolskie 265501 Aktor 10 2 1 3
2019 6 14 Mazowieckie 265501 Aktor 13 3 1 2
2019 6 16 Opolskie 265501 Aktor 0 0 0 0
2019 6 18 Podkarpackie 265501 Aktor 4 3 0 0
2019 6 20 Podlaskie 265501 Aktor 5 0 0 2
2019 6 22 Pomorskie 265501 Aktor 4 0 0 3
2019 6 24 Śląskie 265501 Aktor 7 0 0 1
2019 6 26 Świętokrzyskie 265501 Aktor 0 0 0 0
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 265501 Aktor 1 0 0 0
2019 6 30 Wielkopolskie 265501 Aktor 2 0 0 0
2019 6 32 Zachodniopomorskie 265501 Aktor 2 1 0 0

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Aktor

Lista portali branżowych
Aktor
https://www.wirtualnemedia.pl/
Aktor
http://cinema.pl/
Aktor
https://www.topagrar.pl/articles/tags/aktor/
Aktor
http://old.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=0
Aktor
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3995&catid=147&Itemid=119
Aktor
http://teatralny.pl/rozmowy/aktor-uczy-sie-cale-zycie,162.html
Aktor
http://testerzy.pl/slownik/aktor
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: