Architekt

Preorientacja i orientacja zawodowa

Wykonuj projekty budynków oraz organizuj prace projektowe
Ustalaj koszty inwestycji, funkcjonalność budynku czy pomieszczeń oraz wygląd
Zawód architekta jest jednym z najbardziej atrakcyjnych zawodów na świecie. Głównym zadaniem architekta jest wykonywanie projektów budynków na zlecenie klientów oraz organizowanie prac projektowych. Architekt dopiero po rozmowie i doprecyzowaniu oczekiwań klienta przystępuje do projektowania. Ustala m. in. koszty inwestycji, funkcjonalność budynku czy pomieszczeń, wygląd. Może również zarządzać całym projektem budowy. Dlatego w pracy architekta ważna jest komunikatywność oraz zdolność do nawiązywania relacji. Oprócz projektowania budynków architekt może projektować miasta, tereny wiejskie, architekturę krajobrazu, wnętrza budynków i pomieszczeń. Architekt wykonuje również projekty przebudowy istniejących już budynków. Architektowi niezbędny jest komputer, który wykorzystuje do wykonania swojej pracy. Dzięki znajomości rysunku technicznego architekt rysuje i oblicza projekty.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Architekt z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Architekt z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 216101 Architekt 44 15 0 7
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 216101 Architekt 18 9 1 0
2019 6 06 Lubelskie 216101 Architekt 35 22 1 1
2019 6 08 Lubuskie 216101 Architekt 5 1 0 1
2019 6 10 Łódzkie 216101 Architekt 46 12 0 6
2019 6 12 Małopolskie 216101 Architekt 110 37 4 9
2019 6 14 Mazowieckie 216101 Architekt 100 27 0 19
2019 6 16 Opolskie 216101 Architekt 16 4 0 2
2019 6 18 Podkarpackie 216101 Architekt 42 26 1 1
2019 6 20 Podlaskie 216101 Architekt 63 20 2 12
2019 6 22 Pomorskie 216101 Architekt 49 17 0 4
2019 6 24 Śląskie 216101 Architekt 92 38 5 10
2019 6 26 Świętokrzyskie 216101 Architekt 21 15 1 2
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 216101 Architekt 7 4 0 0
2019 6 30 Wielkopolskie 216101 Architekt 40 17 2 6
2019 6 32 Zachodniopomorskie 216101 Architekt 28 12 0 1

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Architekt

Lista portali branżowych
Architekt
http://www.warsztatarchitekta.pl/
Architekt
https://www.architekci.pl/
Architekt
https://www.infoarchitekta.pl/
Architekt
http://archinea.pl/
Architekt
https://architektura.info/
Architekt
https://archirama.muratorplus.pl/
Architekt
http://www.ronet.pl/
Architekt
http://www.propertydesign.pl/
Architekt
http://w-a.pl/
Architekt
https://architektura.muratorplus.pl/
Architekt
http://www.zawod-architekt.pl/
Architekt
http://www.archsarp.pl/
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: