Artysta malarz

Preorientacja i orientacja zawodowa

Maluj obrazy farbami na płótnie, rysuj kredkami na papierze
Maluj portrety, krajobrazy, murale lub martwą naturę
Artysta malarz, to zawód twórczy. Osoba wykonująca ten zawód musi mieć zdolności plastyczne, gdyż zawodowo maluje obrazy. Robi to różnymi sposobami, tak zwanymi technikami. Maluje farbami, rysuje kredkami, ołówkiem, węglem, a nawet piórkiem. Artysta malarz w swoich obrazach odtwarza to, co znajduje się w rzeczywistości lub w jego wyobraźni. Tworzy portrety, krajobrazy, domy, owoce, kwiaty, zwierzęta lub wszystko co podyktuje mu wyobraźnia. Obrazy może malować na płótnie, papierze, jak i na deskach lub murze. Mogą one być miniaturowe, malutkie, duże, a nawet olbrzymie . Obrazy malowane bezpośrednio na mokrych ścianach nazywane są freskami i zdobią najczęściej wewnętrzne ściany kościołów i pałaców. Artysta malarz może także zdobić zewnętrzne ściany budynków. Tworzy wtedy murale, o bardzo dużych rozmiarach.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Artysta malarz

Lista portali branżowych
Artysta malarz
https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/media-sztuka-rozrywka/artysta-malarz_pr-128.html
Artysta malarz
https://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia-architektury/fresk,62_594.html?cat=62
Artysta malarz
http://www.magazynsztuki.pl/historia-malarstwa/
Artysta malarz
https://antikon.pl/blog/style-i-kierunki-w-malarstwie/
Artysta malarz
https://rynekisztuka.pl/2012/11/29/artysta-bez-wyksztalcenia/
Artysta malarz
https://culture.pl/pl
Artysta malarz
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6582010z-aldona-mickiewicz-rozmawia-krystyna-czernimalarstwo-czyli-profesja/
Artysta malarz
https://niezlasztuka.net/strona-glowna/
Artysta malarz
https://www.dw.com/pl/ranking-najwa%C5%BCniejszych-artyst%C3%B3w-gerhard-richter-wci%C4%85%C5%BC-pierwszy/a-50955435
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: