Artysta malarz

Preorientacja i orientacja zawodowa

Maluj obrazy farbami na płótnie, rysuj kredkami na papierze
Maluj portrety, krajobrazy, murale lub martwą naturę
Artysta malarz, to zawód twórczy. Osoba wykonująca ten zawód musi mieć zdolności plastyczne, gdyż zawodowo maluje obrazy. Robi to różnymi sposobami, tak zwanymi technikami. Maluje farbami, rysuje kredkami, ołówkiem, węglem, a nawet piórkiem. Artysta malarz w swoich obrazach odtwarza to, co znajduje się w rzeczywistości lub w jego wyobraźni. Tworzy portrety, krajobrazy, domy, owoce, kwiaty, zwierzęta lub wszystko co podyktuje mu wyobraźnia. Obrazy może malować na płótnie, papierze, jak i na deskach lub murze. Mogą one być miniaturowe, malutkie, duże, a nawet olbrzymie . Obrazy malowane bezpośrednio na mokrych ścianach nazywane są freskami i zdobią najczęściej wewnętrzne ściany kościołów i pałaców. Artysta malarz może także zdobić zewnętrzne ściany budynków. Tworzy wtedy murale, o bardzo dużych rozmiarach.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Artysta malarz z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Artysta malarz z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 265103 Artysta malarz 15 5 0 1
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 265103 Artysta malarz 5 2 0 2
2019 6 06 Lubelskie 265103 Artysta malarz 20 7 0 5
2019 6 08 Lubuskie 265103 Artysta malarz 2 1 0 0
2019 6 10 Łódzkie 265103 Artysta malarz 2 0 0 0
2019 6 12 Małopolskie 265103 Artysta malarz 28 7 1 5
2019 6 14 Mazowieckie 265103 Artysta malarz 24 3 0 6
2019 6 16 Opolskie 265103 Artysta malarz 0 0 0 0
2019 6 18 Podkarpackie 265103 Artysta malarz 12 1 0 2
2019 6 20 Podlaskie 265103 Artysta malarz 2 1 0 0
2019 6 22 Pomorskie 265103 Artysta malarz 12 2 0 2
2019 6 24 Śląskie 265103 Artysta malarz 14 4 0 2
2019 6 26 Świętokrzyskie 265103 Artysta malarz 2 0 0 0
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 265103 Artysta malarz 6 3 0 2
2019 6 30 Wielkopolskie 265103 Artysta malarz 16 2 0 6
2019 6 32 Zachodniopomorskie 265103 Artysta malarz 6 2 0 2

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Artysta malarz

Lista portali branżowych
Artysta malarz
https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/media-sztuka-rozrywka/artysta-malarz_pr-128.html
Artysta malarz
https://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia-architektury/fresk,62_594.html?cat=62
Artysta malarz
http://www.magazynsztuki.pl/historia-malarstwa/
Artysta malarz
https://antikon.pl/blog/style-i-kierunki-w-malarstwie/
Artysta malarz
https://rynekisztuka.pl/2012/11/29/artysta-bez-wyksztalcenia/
Artysta malarz
https://culture.pl/pl
Artysta malarz
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6582010z-aldona-mickiewicz-rozmawia-krystyna-czernimalarstwo-czyli-profesja/
Artysta malarz
https://niezlasztuka.net/strona-glowna/
Artysta malarz
https://www.dw.com/pl/ranking-najwa%C5%BCniejszych-artyst%C3%B3w-gerhard-richter-wci%C4%85%C5%BC-pierwszy/a-50955435
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: