Bibliotekarz

Preorientacja i orientacja zawodowa

Przyjmuj zamówienia na książki
Udzielaj informacji o księgozbiorze biblioteki
Bibliotekarz pracuje w bibliotece – miejscu, w którym można wypożyczyć na krótki okres przede wszystkim książki, ale również czasopisma i filmy. Do jego głównych zadań należy przyjmowanie zamówień od czytelników, pozyskiwanie nowych książek i prowadzenie spisu wszystkich pozycji dostępnych w księgozbiorze. Czasami zdarza się, że spóźnialski czytelnik nie oddaje wypożyczonej książki w terminie, a wtedy do zadań bibliotekarza należy również przypominanie mu o zaległości. Część zbiorów biblioteki dostępna jest dla czytelników jedynie na miejscu, w części biblioteki zwanej czytelnią, nad którą pieczę trzyma oczywiście bibliotekarz.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Bibliotekarz z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Bibliotekarz z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 343301 Bibliotekarz 24 5 1 8
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 343301 Bibliotekarz 17 1 0 2
2019 6 06 Lubelskie 343301 Bibliotekarz 34 4 0 10
2019 6 08 Lubuskie 343301 Bibliotekarz 13 1 0 7
2019 6 10 Łódzkie 343301 Bibliotekarz 24 4 1 11
2019 6 12 Małopolskie 343301 Bibliotekarz 32 2 0 13
2019 6 14 Mazowieckie 343301 Bibliotekarz 40 1 0 16
2019 6 16 Opolskie 343301 Bibliotekarz 5 3 1 2
2019 6 18 Podkarpackie 343301 Bibliotekarz 14 4 1 2
2019 6 20 Podlaskie 343301 Bibliotekarz 8 1 0 2
2019 6 22 Pomorskie 343301 Bibliotekarz 14 2 0 4
2019 6 24 Śląskie 343301 Bibliotekarz 36 1 1 14
2019 6 26 Świętokrzyskie 343301 Bibliotekarz 16 3 0 4
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 343301 Bibliotekarz 10 0 0 4
2019 6 30 Wielkopolskie 343301 Bibliotekarz 15 1 0 4
2019 6 32 Zachodniopomorskie 343301 Bibliotekarz 17 3 0 5

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Bibliotekarz

Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Bibliotekarz
http://www.sbp.pl/
Bibliotekarz
http://lustrobiblioteki.pl/
Bibliotekarz
http://lubimyczytac.pl/
Bibliotekarz
https://forum.bibliotekawszkole.pl/
Bibliotekarz
http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/
Bibliotekarz
https://www.wbp.poznan.pl/strefa-bibliotekarza/aktualnosci-dla-bibliotekarzy/
Bibliotekarz
https://bg.uwb.edu.pl/bu/podlaskie-forum-bibliotekarzy
Bibliotekarz
https://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/pl/dla-bibliotekarzy-3/xvforum
Bibliotekarz
http://hl.wbp.lublin.pl/sbp/index.php/component/content/article/220-ix-lubelskie-forum-bibliotekarzy
Bibliotekarz
https://tychy.naszemiasto.pl/tag/forum-bibliotekarzy-slask-2019
Bibliotekarz
https://bg.pcz.pl/node/42531
Bibliotekarz
http://tnbsp.oeiizk.waw.pl/
Bibliotekarz
https://www.biblionetka.pl/
Bibliotekarz
http://e-pedagogiczna.edu.pl/
Bibliotekarz
http://czasopisma.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza/
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: