Cieśla

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj konstrukcje drewniane
Wykonuj naprawy, renowacje i rozbiórki konstrukcji drewnianych
Cieśla wykonuje: konstrukcje drewniane, formy i deskowania elementów przeznaczonych do konstrukcji betonowych i żelbetowych; elementy stemplowań oraz wszelkich konstrukcji z drewna niezbędnych na placu budowy (np. rusztowań, pomostów roboczych, daszków ochronnych i innych); konstrukcje rozporowe oraz podporowe ścian w wykopach i na powierzchni; naprawy; renowację i rozbiórkę konstrukcji drewnianych z okrąglaków i tarcicy - przy zastosowaniu narzędzi i sprzętu do robót ciesielskich. Cieśle wykonują elementy drewniane w budynkach, obiektach tymczasowych na placu budowy i konstrukcje inżynierskie, takie jak mosty i wieże, dodatkowo mogą wykonywać prace ciesielskie w budownictwie wodnym, w górnictwie i geodezji, itp.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3700
2790
4540
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Cieśla z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Cieśla z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 711501 Cieśla 42 3 0 25
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 711501 Cieśla 38 5 3 14
2019 6 06 Lubelskie 711501 Cieśla 67 9 3 29
2019 6 08 Lubuskie 711501 Cieśla 6 0 0 5
2019 6 10 Łódzkie 711501 Cieśla 32 5 1 15
2019 6 12 Małopolskie 711501 Cieśla 98 24 9 48
2019 6 14 Mazowieckie 711501 Cieśla 83 24 12 31
2019 6 16 Opolskie 711501 Cieśla 27 4 3 15
2019 6 18 Podkarpackie 711501 Cieśla 71 9 3 45
2019 6 20 Podlaskie 711501 Cieśla 13 2 1 4
2019 6 22 Pomorskie 711501 Cieśla 34 5 1 18
2019 6 24 Śląskie 711501 Cieśla 59 7 5 33
2019 6 26 Świętokrzyskie 711501 Cieśla 40 7 4 10
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 711501 Cieśla 24 3 1 13
2019 6 30 Wielkopolskie 711501 Cieśla 20 2 1 11
2019 6 32 Zachodniopomorskie 711501 Cieśla 21 0 0 15

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 B.15 0 Wykonywanie robót ciesielskich 36 35 35 100,00% 100,00% 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
B.15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
B.15

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Cieśla

0 - 8
8 - 16
16 - 24
24 - 32
32 - 40
40 - 48
48 - 56
56 - 65
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Cieśla
http://fachowydekarz.pl/tag/strong-portal/
Cieśla
http://budujzdrewna.pl/produkt/ciesla-stolarz-dekarz
Cieśla
https://apag.com.pl/ciesla-czym-sie-zajmuje-poradnik-budowlany/
Cieśla
http://www.edekarz.pl/ekipy/ciesielstwo/
Cieśla
http://www.dom.pl
Cieśla
http://www.drewno.pl
Cieśla
http://www.drzewnictwo.pl
Cieśla
http://www.e-dach.pl
Cieśla
http://www.e-handeldrewnem.pl
Cieśla
http://www.emebel.pl
Cieśla
http://www.meble.com.pl
Cieśla
http://www.meble.org.pl
Cieśla
http://www.oknonet.pl
Cieśla
http://www.opakowania.com.pl
Cieśla
http://www.paleciarz.pl
Cieśla
http://www.stolarstwo.pl
Cieśla
http://www.tartaki.com.pl
Cieśla
http://fachowydekarz.pl/tag/strong-portal/
Cieśla
http://budujzdrewna.pl/produkt/ciesla-stolarz-dekarz
Cieśla
https://apag.com.pl/ciesla-czym-sie-zajmuje-poradnik-budowlany/
Cieśla
http://www.edekarz.pl/ekipy/ciesielstwo/
Cieśla
https://muratordom.pl/remont-domu/sprzet-i-narzedzia/narzedzia-do-drewna-imadla-pily-dluta-przeglad-aa-4NzV-JsBy-qbe8.html
Cieśla
https://www.youtube.com/watch?v=UYFaTrCYpSU
Cieśla
https://www.youtube.com/watch?v=4LZNLYXq2yY
Cieśla
https://www.youtube.com/watch?v=DBa-Cb37cUw
Cieśla
https://www.youtube.com/watch?v=nr2SSCxlglI
Cieśla
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze