Dekarz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj pokrycia dachowe, obróbki dekarskie i blacharskie oraz odwodnienia połaci dachowych.
Wykonuj montaż okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej.
Dekarz wykonuje pokrycia dachowe różnymi materiałami dekarskimi, montuje okna dachowe, włazy dachowe, świetliki, termoizolację i urządzenia energetyki odnawialnej na dachu oraz naprawia i rozbiera pokrycia dachowe; zakłada, konser-wuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu nar.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3330
2610
4100
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Dekarz z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Dekarz z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 712101 Dekarz 127 7 2 80
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 712101 Dekarz 110 22 8 43
2019 6 06 Lubelskie 712101 Dekarz 79 18 4 34
2019 6 08 Lubuskie 712101 Dekarz 32 1 1 23
2019 6 10 Łódzkie 712101 Dekarz 117 9 3 57
2019 6 12 Małopolskie 712101 Dekarz 53 6 2 31
2019 6 14 Mazowieckie 712101 Dekarz 182 35 8 64
2019 6 16 Opolskie 712101 Dekarz 43 4 1 26
2019 6 18 Podkarpackie 712101 Dekarz 56 5 2 24
2019 6 20 Podlaskie 712101 Dekarz 37 0 0 21
2019 6 22 Pomorskie 712101 Dekarz 66 7 3 39
2019 6 24 Śląskie 712101 Dekarz 130 8 3 74
2019 6 26 Świętokrzyskie 712101 Dekarz 44 4 1 20
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 712101 Dekarz 62 6 3 38
2019 6 30 Wielkopolskie 712101 Dekarz 83 10 4 36
2019 6 32 Zachodniopomorskie 712101 Dekarz 60 1 0 40

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 B.12 0 Wykonywanie robót dekarskich brak brak brak brak brak brak
czerwiec/lipiec 2019 B.12 0 Wykonywanie robót dekarskich 21 24 21 95,24% 100,00% 95,24%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
B.12
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
B.12 100,00% 100,00% 100,00% 92,30% 100,00% 92,30%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Dekarz

0 - 17
17 - 34
34 - 50
50 - 67
67 - 84
84 - 100
100 - 117
117 - 134
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Dekarz
http://fachowydekarz.pl/tag/strong-portal/
Dekarz
http://budujzdrewna.pl/produkt/ciesla-stolarz-dekarz
Dekarz
https://apag.com.pl/ciesla-czym-sie-zajmuje-poradnik-budowlany/
Dekarz
http://www.edekarz.pl/ekipy/ciesielstwo/
Dekarz
http://www.dom.pl
Dekarz
http://www.drewno.pl
Dekarz
http://www.drzewnictwo.pl
Dekarz
http://www.e-dach.pl
Dekarz
http://www.e-handeldrewnem.pl
Dekarz
http://www.emebel.pl
Dekarz
http://www.meble.com.pl
Dekarz
http://www.meble.org.pl
Dekarz
http://www.oknonet.pl
Dekarz
http://www.opakowania.com.pl
Dekarz
http://www.paleciarz.pl
Dekarz
http://www.stolarstwo.pl
Dekarz
http://www.tartaki.com.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze