Dekarz

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuje pokrycia dachowe, obróbki dekarskie i blacharskie oraz odwodnienia połaci dachowych.
Wykonuj montaż okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej.
Dekarz wykonuje pokrycia dachowe różnymi materiałami dekarskimi, montuje okna dachowe, włazy dachowe, świe-tliki, termoizolację i urządzenia energetyki odnawialnej na dachu oraz naprawia i rozbiera pokrycia dachowe; zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 B.12 0 Wykonywanie robót dekarskich brak brak brak brak brak brak
czerwiec/lipiec 2019 B.12 0 Wykonywanie robót dekarskich 21 24 21 95,24% 100,00% 95,24%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
B.12
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
B.12 100,00% 100,00% 100,00% 92,30% 100,00% 92,30%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Dekarz

0 - 17
17 - 34
34 - 50
50 - 67
67 - 84
84 - 100
100 - 117
117 - 134
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Dekarz
http://fachowydekarz.pl/tag/strong-portal/
Dekarz
http://budujzdrewna.pl/produkt/ciesla-stolarz-dekarz
Dekarz
https://apag.com.pl/ciesla-czym-sie-zajmuje-poradnik-budowlany/
Dekarz
http://www.edekarz.pl/ekipy/ciesielstwo/
Dekarz
http://www.dom.pl
Dekarz
http://www.drewno.pl
Dekarz
http://www.drzewnictwo.pl
Dekarz
http://www.e-dach.pl
Dekarz
http://www.e-handeldrewnem.pl
Dekarz
http://www.emebel.pl
Dekarz
http://www.meble.com.pl
Dekarz
http://www.meble.org.pl
Dekarz
http://www.oknonet.pl
Dekarz
http://www.opakowania.com.pl
Dekarz
http://www.paleciarz.pl
Dekarz
http://www.stolarstwo.pl
Dekarz
http://www.tartaki.com.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze