Fryzjer

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Projektuj i wykonuj własne stylizacje fryzur
Pielęgnuj, układaj i strzyż włosy swoich klientów
Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

2390
2000
3184
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Fryzjer z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Fryzjer z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 514101 Fryzjer 700 400 221 41
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 514101 Fryzjer 1114 681 370 46
2019 6 06 Lubelskie 514101 Fryzjer 791 415 201 23
2019 6 08 Lubuskie 514101 Fryzjer 270 160 89 7
2019 6 10 Łódzkie 514101 Fryzjer 895 505 286 47
2019 6 12 Małopolskie 514101 Fryzjer 1111 647 382 42
2019 6 14 Mazowieckie 514101 Fryzjer 1549 747 372 73
2019 6 16 Opolskie 514101 Fryzjer 329 198 123 15
2019 6 18 Podkarpackie 514101 Fryzjer 1075 621 292 39
2019 6 20 Podlaskie 514101 Fryzjer 418 185 95 19
2019 6 22 Pomorskie 514101 Fryzjer 665 428 264 30
2019 6 24 Śląskie 514101 Fryzjer 1121 620 344 52
2019 6 26 Świętokrzyskie 514101 Fryzjer 759 371 161 33
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 514101 Fryzjer 482 302 177 19
2019 6 30 Wielkopolskie 514101 Fryzjer 898 536 297 50
2019 6 32 Zachodniopomorskie 514101 Fryzjer 544 282 147 36

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.19. 0 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 462 316 289 79,22% 99,05% 93,77%
A.23. 1 Projektowanie fryzur 2259 2333 2244 97,34% 79,85% 79,68%
czerwiec/lipiec 2019 A.19. 0 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 3640 3508 3473 81,07% 99,06% 82,38%
A.23. 1 Projektowanie fryzur 363 536 342 94,49% 81,72% 85,38%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Fryzjer

0 - 424
424 - 636
636 - 847
847 - 1059
1059 - 1270
1270 - 1482
1482 - 1693
1693 - 1905
Warto odwiedzić