Jeździec

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

ROL.01.
Jeździectwo i trening koni
Wykonywanie czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni, przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego, wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych, obsługiwanie urządzeń związanych z użytkowaniem i treningiem koni.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Jeździec

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze