Kaletnik

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Sporządzaj dokumentacje wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia,
Użytkuj maszyny i urządzenia do wytwarzania wyrobów kaletniczych i rymarskich,
Wytwarza ręcznie lub maszynowo wyroby i galanterię ze skór, tworzyw skóropodobnych i sztucznych oraz materiałów włókienniczych. Są to m.in. paski, paski do zegarków, wizytowniki, portfele, teczki, futerały, plecaki, torby, obroże dla psów. W ramach czynności zawodowych: sporządza dokumentację wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia (m.in. szkice modeli, szablony poszczególnych elementów wyrobu). Dobiera materiały (tj. skóry, tworzywa sztuczne, podszewki, materiały usztywniające) pod względem kolorów, grubości, ciągliwości, odpowiednie dla poszczególnych wyrobów galanteryjnych. Wykrawa ręcznie lub maszynowo części składowe wyrobu. Przygotowuje poszczególne elementy do łączenia poprzez: ścienianie, zawijanie, nanoszenie kleju, sklejanie. Szyje ręcznie i maszynowo różnymi ściegami i szwami. Montuje okucia, zamki, zdobienia, wszywa zamki błyskawiczne. Zajmuje się również naprawą, renowacją i przerabianiem wyrobów. Posługuje się takimi narzędziami jak: noże do ręcznego rozkroju materiałów o różnych grubościach, nożyczki, pędzle, młotki, znczniki, szydła oraz przybory kreślarskie i pomiarowe. Stosuje maszyny do rozkroju skór, tworzyw skóropodobnych, tkanin i tektur (w tym sterowane komputerowo), dwojarki, ścieniarki brzegów, tłoczarki, deseniarki, maszyny szyjące, zgrzewarki i inne. Ponadto odpowiada za jakość wykonanych przez siebie półproduktów, wyrobów gotowych oraz świadczonych przez siebie usług.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3349
3349
4210
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Kaletnik z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Kaletnik z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 753702 Kaletnik 20 0 0 9
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 753702 Kaletnik 28 0 0 12
2019 6 06 Lubelskie 753702 Kaletnik 40 0 0 12
2019 6 08 Lubuskie 753702 Kaletnik 20 0 0 10
2019 6 10 Łódzkie 753702 Kaletnik 55 0 0 27
2019 6 12 Małopolskie 753702 Kaletnik 93 0 0 41
2019 6 14 Mazowieckie 753702 Kaletnik 123 10 6 34
2019 6 16 Opolskie 753702 Kaletnik 2 0 0 1
2019 6 18 Podkarpackie 753702 Kaletnik 56 0 0 32
2019 6 20 Podlaskie 753702 Kaletnik 37 0 0 22
2019 6 22 Pomorskie 753702 Kaletnik 46 1 0 12
2019 6 24 Śląskie 753702 Kaletnik 29 1 1 14
2019 6 26 Świętokrzyskie 753702 Kaletnik 16 0 0 6
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 753702 Kaletnik 86 12 1 40
2019 6 30 Wielkopolskie 753702 Kaletnik 48 0 0 21
2019 6 32 Zachodniopomorskie 753702 Kaletnik 7 0 0 3

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.07 0 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00%
czerwiec/lipiec 2019 A.07 0 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych 4 4 4 100.00% 100.00% 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.07 100% 100% 100%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
A.07
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.07 100% 75% 75%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Kaletnik

0 - 0
0 - 1
1 - 1
1 - 2
2 - 2
2 - 3
3 - 3
3 - 4
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Kaletnik
http://www.pips.pl/
Kaletnik
http://www.przeglad-wlokienniczy.pl/
Kaletnik
http://www.ips.lodz.pl/pl
Kaletnik
https://zrp.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze