Kaletnik

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Sporządzaj dokumentacje wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia,
Użytkuj maszyny i urządzenia do wytwarzania wyrobów kaletniczych i rymarskich,
Wytwarza ręcznie lub maszynowo wyroby i galanterię ze skór, tworzyw skóropodobnych i sztucznych oraz materiałów włókienniczych. Są to m.in. paski, paski do zegarków, wizytowniki, portfele, teczki, futerały, plecaki, torby, obroże dla psów. W ramach czynności zawodowych: sporządza dokumentację wyrobu kaletniczego na potrzeby zamówienia (m.in. szkice modeli, szablony poszczególnych elementów wyrobu). Dobiera materiały (tj. skóry, tworzywa sztuczne, podszewki, materiały usztywniające) pod względem kolorów, grubości, ciągliwości, odpowiednie dla poszczególnych wyrobów galanteryjnych. Wykrawa ręcznie lub maszynowo części składowe wyrobu. Przygotowuje poszczególne elementy do łączenia poprzez: ścienianie, zawijanie, nanoszenie kleju, sklejanie. Szyje ręcznie i maszynowo różnymi ściegami i szwami. Montuje okucia, zamki, zdobienia, wszywa zamki błyskawiczne. Zajmuje się również naprawą, renowacją i przerabianiem wyrobów. Posługuje się takimi narzędziami jak: noże do ręcznego rozkroju materiałów o różnych grubościach, nożyczki, pędzle, młotki, znczniki, szydła oraz przybory kreślarskie i pomiarowe. Stosuje maszyny do rozkroju skór, tworzyw skóropodobnych, tkanin i tektur (w tym sterowane komputerowo), dwojarki, ścieniarki brzegów, tłoczarki, deseniarki, maszyny szyjące, zgrzewarki i inne. Ponadto odpowiada za jakość wykonanych przez siebie półproduktów, wyrobów gotowych oraz świadczonych przez siebie usług.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.07 0 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych 9 9 9 100.00% 100.00% 100.00%
czerwiec/lipiec 2019 A.07 0 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych 4 4 4 100.00% 100.00% 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.07 100% 100% 100%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
A.07
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.07 100% 75% 75%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Kaletnik

0 - 0
0 - 1
1 - 1
1 - 2
2 - 2
2 - 3
3 - 3
3 - 4
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Kaletnik
http://www.pips.pl/
Kaletnik
http://www.przeglad-wlokienniczy.pl/
Kaletnik
http://www.ips.lodz.pl/pl
Kaletnik
https://zrp.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze