Kominiarz

Preorientacja i orientacja zawodowa

Wykonuj czynności związane z konserwacją przewodów kominowych.
Wykonuj okresowe kontrole przewodów kominowych.
Kontroluje stan techniczny kominów wolnostojących, przewodów kominowych oraz podłączeń grzewczych i urządzeń wentyla-cyjnych. Dba o utrzymanie ich w czystości, przeprowadza prace konserwacyjne. Czynności zawodowe wykonuje przy zastosowa-niu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej. Może wykonywać drobne prace budowlane remontowo–rozbiórkowe. Wydaje opinie komi-niarskie w zakresie stanu instalacji grzewczo–kominowych oraz wentylacyjnych, jak również ich projektów (pod warunkiem, że ma uprawnienia mistrza kominiarskiego).
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Kominiarz

Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Kominiarz
https://izbakominiarzy.pl/
Kominiarz
https://cechkominiarzy.pl/
Kominiarz
http://korporacjakominiarzy.pl/
Kominiarz
https://kominiarz.olsztyn.pl/?page_id=77
Kominiarz
http://wentylacja.org.pl/
Kominiarz
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: