Koszykarz-plecionkarz

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Przygotowuj surowce i materiały do wykonania wyrobów plecionkarskich.
Organizuj prace związane z wykonywaniem wyrobów plecionkarskich.
Wykonuje wyroby użytkowe i wyposażenia wnętrz oraz dekoracyjne, metodą wyplatania wykorzystując surowce plecionkarskie typu wiklina, słoma, trzcina, rafia, rotang, sznurek, bambus. Są to m.in. koszyki i kosze, skrzynie z wiekiem, donice, zabawki, torebki, ozdoby choinkowe, pojemniki. Przy ich wykonywaniu posługuje się gotowymi wzorcami lub opracowuje je samodzielnie, zgodnie z potrze-bami klientów. Tworząc przedmioty stosuje różne rodzaje splotów np. warstwowe, kostkowe, ażurowe. Ponadto cza-sami łączy surowce plecionkarskie ze sobą lub z drewnem, metalem, skórą, tworzywami sztucznymi.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.17 0 Wykonywanie wyrobów koszykarsko - plecionkarskich 8 8 7 100,00% 100,00% 100,00%
czerwiec/lipiec 2019 A.17 0 Wykonywanie wyrobów koszykarsko - plecionkarskich 2 2 2 100,00% 100,00% 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.17 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.17 100,00% 100,00% 100,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Koszykarz-plecionkarz

0 - 1
1 - 2
2 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 8
8 - 9
9 - 11
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Koszykarz-plecionkarz
https://stowarzyszeniepolskichplecionkarzy.pl/
Koszykarz-plecionkarz
https://polskieplecionkarstwo.pl/
Koszykarz-plecionkarz
http://plecionkarze.pl/
Koszykarz-plecionkarz
https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze