Maszynista

Preorientacja i orientacja zawodowa

Prowadź pociągi i zabieraj pasażerów
Otwieraj i zamykaj drzwi pociągu, obserwuj trasę i wszystkie znaki kolejowe
Maszynista obsługuje lokomotywy. Może prowadzić zarówno lokomotywy pociągów pasażerskich jak i towarowych. Zazwyczaj pracuje samodzielnie, lub z pomocnikiem. W swojej pracy maszynista jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podróżnych, taboru, ładunków i współpracowników. Prowadząc pociąg maszynista dostosowuje prędkość do przepisów kolejowych, rozkładu jazdy i warunków trasy. W czasie jazdy uważnie obserwuje szlak kolejowy i reaguje na wszelkie sygnały podawane na tarczach, semaforach oraz na sygnały ręczne. Prowadząc elektryczny pociąg otwiera i zamyka drzwi podczas postoju na stacji. Pracując w pojedynkę maszynista musi także reagować na sygnały urządzeń zabezpieczających, które mają mu uniemożliwić zaśnięcie. Brak reakcji ze strony maszynisty powoduje automatyczne wyhamowanie pociągu. Z maszynistą czasami współpracuje pomocnik, którego zadaniem jest obserwacja szlaku i sygnałów tak, by maszynista niczego nie przeoczył. Miejsce pracy maszynisty to przede wszystkim kabina lokomotywy lub pociągu elektrycznego. Kabina musi dawać bardzo dobrą widoczność w kierunku jazdy. Prowadząc pociąg pasażerski maszynista współpracuje z zespołem konduktorów. W czasie pracy maszynista ma kontakt radiowy z dyżurnym ruchu.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Maszynista

Lista portali branżowych
Maszynista
https://www.rynek-kolejowy.pl/
Maszynista
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/
Maszynista
https://www.nakolei.pl/
Maszynista
https://portalpasazera.pl/Mobilne
Maszynista
https://glogow.naszemiasto.pl/tag/portal-pasazera-pkp
Maszynista
https://interviewme.pl/blog/jak-zostac-maszynista
Maszynista
https://www.nakolei.pl/tag/maszynisci/
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: