Monter nawierzchni kolejowej

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj roboty związane z budową nawierzchni kolejowej
Wykonuj roboty związane z wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni kolejowej i elementów podtorza
Wykonuje prace przy: budowie, naprawie oraz utrzymaniu nawierzchni kolejowej, zapewniając bezpieczeństwo oraz ciągłość ruchu na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zarządców infrastruktury kolejowej i użytkowników bocznic. Najczęściej są to: montaż przęseł torowych, rozjazdów, skrzyżowań torów; naprawa, konserwacja, demontaż, zabezpieczenia uszkodzonych szyn, czyszczenie rowów bocznych czy studzienek odwadniających oraz wymiana uszkodzonych elementów nawierzchni i podtorza. Swoje czynności może wykonywać przy budowie i utrzymaniu nawierzchni szynowych takich jak: tramwaj, szybki tramwaj, metro oraz nawierzchnie szynowe dla środków transportu bliskiego (np. suwnice, żurawie, wózki jezdniowe). Zdarza się, że montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 B.14 0 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej w roku szkolnym 2017/2018 ani 2018/2019 nie były przeprowadzane egzaminy, potwierdzające kwalifkację w zawodzie monter nawierzchni kolejowej
czerwiec/lipiec B.14 0 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
B.14
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
B.14
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
B.14

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Monter nawierzchni kolejowej

0 - 0
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Monter nawierzchni kolejowej
https://www.rynek-kolejowy.pl/
Monter nawierzchni kolejowej
https://www.nakolei.pl/
Monter nawierzchni kolejowej
http://www.izbakolei.pl/pl/home
Monter nawierzchni kolejowej
https://www.plk-sa.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze