Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Użytkuj maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Wytwarzaj wyroby z tworzyw sztucznych.
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; obsługuje urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego tworzywa; przygotowuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według jakości, porównuje wyrób do wzorca i pakuje produkowane wyroby; nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu procesów wytwarzania i przetwarzania tworzyw sztucznych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
czerwiec/lipiec 2019 M.03 0 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 19 20 17 36,84% 100,00% 41,18%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.03
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.03 100,00% 36,80% 100,00% 41,20%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

0 - 10
10 - 20
20 - 31
31 - 41
41 - 51
51 - 62
62 - 72
72 - 83
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
http://www.exant.pl/rozwiazania/przemysl-chemiczny
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
http://www.sigma-not.pl/czasopisma-62-przemysl-chemiczny.html
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
https://www.sgs.pl/pl-pl/chemical
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
https://www.products.pcc.eu/pl/blog
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
https://polskiprzemysl.com.pl/category/przemysl-chemiczny
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
https://www.chemiaibiznes.com.pl
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
https://www.kierunekchemia.pl
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
https://www.wnp.pl/chemia
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
https://uae.trade.gov.pl/pl/zea/anal…-chemiczny-w-krajach

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze