Policjant

Preorientacja i orientacja zawodowa

Dbaj o bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym
Ochraniaj osoby i mienia, prowadź działalność antykryzysową
Policjant to funkcjonariusz państwowy zatrudniony w policji. Głównym zadaniem policjanta jest zapobieganie (prewencja) i walka z przestępczością. Osoba będąca policjantem dba o porządek publiczny, wykrywa różnego typu przestępstwa, zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych i ściganiem przestępców łamiących prawo. W zależności od wydziału, w którym pracuje oraz zajmowanego stanowiska, policjant może pilnować przestrzegania przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach, wykonywać zadania podczas akcji kryzysowych np. katastrof i klęsk żywiołowych takich jak powódź, pożar, wichura; rozpracowywać zorganizowane grupy przestępcze, a nawet przeciwdziałać terroryzmowi. Policjantami są także technicy i analitycy, którzy nie mają bezpośrednio styczności z przestępcami, a także technicy kryminalistyki oraz negocjatorzy policyjni. Psy policyjne, to także policjanci, którzy pomagają w poszukiwaniach, np. zaginionych osób.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Policjant

Lista portali branżowych
Policjant
http://praca.policja.pl/pwp/informacje/38758,Jak-zostac-policjantem.html
Policjant
http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/linki/szkoly-policji
Policjant
http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/profilaktyka-spoleczna/dla-nauczycieli/szkoly-ponadpodstawowe/42697,Wykaz-placowek-oswiatowych-ponadpodstawowych-realizujacych-program-klas-mundurow.html
Policjant
https://www.wspol.edu.pl/biblioteka/index.php/pl/a
Policjant
https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/administracja-publiczna-sluzba-cywilna/policjant_pr-857.html
Policjant
https://www.zawodowe.com/kategorie/sluzba_publiczna/policjant/opis_i_zarobki/
Policjant
https://www.employear.com/pl/blog/policjant-jak-zostac.html
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: