Pracownik pomocniczy krawca

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj prace pomocnicze związane z organizacją stanowiska pracy i obsługą klientów w zakładzie krawieckim.
Wykonuj czynności związane z wytwarzaniem i wykończaniem prostych wyrobów odzieżowych i bieliźnianych.
Pracownik pomocniczy krawca wykonuje zlecone czynności związane z zadaniami zawodowymi krawca, w punktach usługowych lub wzorcowniach modelowych. Zajmuje się przygotowaniem form odzieżowych, obsługiwaniem typowych maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz wykonywaniem różnorodnych prostych operacji technologicznych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych. Wykonywanie zadań zawodowych przez pracownika pomocniczego krawca powinno przebiegać pod kierunkiem bardziej doświadczonej osoby.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Pracownik pomocniczy krawca

0 - 1
1 - 2
2 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 8
8 - 9
9 - 11
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Pracownik pomocniczy krawca
http://portal-biznes.pl/Uslugi_krawieckie,k236.html
Pracownik pomocniczy krawca
https://rynekisztuka.pl/
Pracownik pomocniczy krawca
https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji/moda-polska/206654,moda-polska.html
Pracownik pomocniczy krawca
https://www.kobieta.pl/moda
Pracownik pomocniczy krawca
http://www.technopark.kielce.pl/pl/co_oferuje_park/centrum_fashion_design
Pracownik pomocniczy krawca
https://www.fashionportal.pl/jak-projektowac-ubrania-podstawowe-zasady/
Pracownik pomocniczy krawca
https://fashionbusiness.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze