Stolarz

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Wykonuj naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowalną oraz galanterię, z wykorzystaniem wielu gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.13 0 Wytwarzanie wyrobówstolarskich 208 225 192 78,37% 92,89% 78,65%
czerwiec/lipiec 2019 A.13 0 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 800 728 703 30,50% 95,19% 32,86%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.13 50,00% 84,60% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 84,80% 97,70% 84,30% 71,80% 86,30% 69,10%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.13 15,60% 96,20% 18,20% 0,00% 100,00% 58,50% 98,60% 65,60% 28,50% 94,70% 30,40%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Stolarz

0 - 288
288 - 496
496 - 704
704 - 912
912 - 1120
1120 - 1328
1328 - 1536
1536 - 1744
Mapa szkół i placówek