Strażak

Preorientacja i orientacja zawodowa

Gaś pożary i pomagaj przy wypadkach drogowych
Usuwaj połamane drzewa i pomagaj zwierzętom w niebezpieczeństwie
Praca strażaka polega na podejmowaniu różnorodnych akcji gaśniczo-ratowniczych. Zawód strażaka to służba mundurowa. Strażacy sami o sobie mówią: „Idziemy tam, skąd wszyscy inni uciekają”. Chociaż praca jest bardzo trudna i niebezpieczna to jednak cieszy się wielkim szacunkiem i zainteresowaniem. Strażacy wzywani są na pomoc w przeróżnych trudnych sytuacjach. Czekamy na straż pożarną, gdy zdarzy się poważny wypadek samochodowy, gdy zawali się budynek, gdy nastąpi pożar, wybuch lub wyciek niebezpiecznych substancji. Strażacy wyjeżdżają też często poza teren kraju pomagając w akcjach ratowniczych takich jak usuwanie skutków trzęsień ziemi, pożarów czy powodzi. Strażacy pomagają również w innych przypadkach, np. usuwaniu gniazda os i szerszeni, czy ratowaniu zwierząt. Podstawowym zadaniem strażaka jest niesienie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone. Strażak przy wykonywaniu pracy jest często narażony na niebezpieczeństwo. Podczas gaszenia pożaru spotyka się z wysoką temperatura, brakiem powietrza oraz szkodliwymi substancjami, co może spowodować rany np. oparzenia. Strażacy pracują w jednostkach straży pożarnej gdzie mogą uczyć się nowych rzeczy, poszerzać swoją wiedzę i obejmować wyższe stanowiska.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Strażak

Lista portali branżowych
Strażak
https://strazacki.pl/
Strażak
https://www.facebook.com/strazacki
Strażak
https://www.strazak.pl/
Strażak
https://remiza.com.pl/
Strażak
https://osp.pl/
Strażak
https://mojaremiza.pl/
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: