Technik awionik

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj obsługę techniczną wyposażenia elektrycznego statków powietrznych.
Wykonuj obsługę techniczną wyposażenia awionicznego statków powietrznych.
Technik awionik wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażo-we, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urzą-dzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektro-niczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 E.17 0 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego 84 85 80 47,62% 44,71% 32,50%
czerwiec/lipiec 2019 E.17 0 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego 41 42 30 4,88% 16,67% 3,33%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
E.17 25,00% 60,00% 0,00% 68,70% 87,60% 64,90%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
E.17 6,30% 17,90% 4,50% 0,00% 14,30% 0,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik awionik

0 - 21
21 - 42
42 - 63
63 - 84
84 - 105
105 - 126
126 - 147
147 - 169
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik awionik
https://aviation24.pl
Technik awionik
https://dlapilota.pl
Technik awionik
http://aviateam.pl
Technik awionik
https://www.infolotnicze.pl
Technik awionik
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/lotnictwo-ogolne
Technik awionik
https://www.altair.com.pl
Technik awionik
https://www.samoloty.pl
Technik awionik
http://lotnik.org
Technik awionik
https://ilot.edu.pl/wspolpraca/klaster-lotniczy
Technik awionik
https://www.itwl.pl/
Technik awionik
http://www.scntpl.pl
Technik awionik
https://www.rynek-lotniczy.pl/zdg-tor-zatrudnienie-w-lotnictwie-edukacja-jako-odpowiedz-na-potrzeby-branzy.html

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze