Technik eksploatacji portów i terminali

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Obsługa podróżnych w portach i terminalach; Obsługa ładunków w portach i terminalach.
SPL.02. SPL.03.
Organizuje prace przeładunkowe i magazynowe towarów w portach morskich oraz rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Nadzoruje pracę i obsługuje urządzenia przeładunkowe. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przechodzących przez port lub terminal. Zabezpiecza ładunki przed uszkodzeniami, nadzoruje ważenie, etykietowanie i sortowanie. Prowadzi dokumentację magazynową oraz przewozową w portach i terminalach. Obsługuje podróżnych korzystających ze środków transportu lądowego, kolejowego, powietrznego oraz wodnego. Opracowuje zgodnie z ich potrzebami plany podróży, dokonuje rezerwacji biletów.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.33 0 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 122 204 117 95,90% 47,55% 58,97%
A.34 1 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 564 651 537 84,57% 53,46% 54,00%
czerwiec/lipiec 2019 A.33 0 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 710 761 697 98,45% 79,63% 80,20%
A.34 1 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 276 368 240 80,43% 51,09% 57,92%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.33 100,00% 50,00% 0,00% 96,00% 48,00% 59,00%
A.34 68,00% 42,00% 29,00% 86,00% 56,00% 56,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.33 100,00% 55,60% 75,00% 98,40% 80,20% 80,20%
A.34 74,60% 43,40% 44,40% 82,30% 54,90% 61,80%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik eksploatacji portów i terminali

0 - 156
156 - 313
313 - 470
470 - 627
627 - 784
784 - 941
941 - 1098
1098 - 1255
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik eksploatacji portów i terminali
http://www.tsl-biznes.pl/
Technik eksploatacji portów i terminali
https://log4.pl/
Technik eksploatacji portów i terminali
https://www.logistyka.net.pl/
Technik eksploatacji portów i terminali
http://www.portal-transportowy.pl/
Technik eksploatacji portów i terminali
http://www.spedcar.com.pl/
Technik eksploatacji portów i terminali
https://e-logistyka.pl/
Technik eksploatacji portów i terminali
https://mlodzilogistycy.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze