Technik księgarstwa

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Prowadzenie sprzedaży; Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej
HAN.01. HAN.03.
Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży, pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw, opracowywanie bibliografii i katalogów, organizowanie działań marketingowych w księgarni.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik księgarstwa

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze