Technik papiernictwa

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Przygotuj materiały i surowce do produkcji mas włóknistych
Użytkuj maszyny i urządzenia stosowane do produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych
Technik papiernictwa nadzoruje i prowadzi różnorodne procesy technologiczne przemysłu papierniczego. Przy produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych oraz przetwórstwie wytworów papierniczych zajmuje się: planowaniem oraz przygotowaniem materiałów i surowców, użytkowaniem maszyn i urządzeń oraz kontrolowaniem procesów technologicznych produkcji mas włóknistych, wytworów papierniczych i przetworów papierniczych a także wykonywaniem badań laboratoryjnych podczas produkcji mas włóknistych, wytworów papierniczych i przetwarzania wytworów papierniczych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.57 0 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych 1 0 0 100,00%
A.58 1 Przetwórstwo wytworów papierniczych 54 55 54 100,00% 81,82% 83,33%
czerwiec/lipiec 2019 A.57 0 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych 40 41 40 97,50% 100,00% 97,50%
A.58 1 Przetwórstwo wytworów papierniczych 0 6 0 50,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.57 100,00%
A.58 0,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.57 100,00% 97,50% 100,00% 97,50%
A.58 50,00% 50,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik papiernictwa

0 - 14
14 - 28
28 - 43
43 - 57
57 - 71
71 - 86
86 - 100
100 - 115
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
papier i tektura, opakowania, druk i poligrafia, maszyny papiernicze
http://www.rynekpapierniczy.pl
cyfrowa wersja pisma "Przegląd papierniczy"
http://www.przegl-pap.com.pl
strona Stowarzyszenia Papierników Polskich
http://www.spp.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze