Technik renowacji elementów architektury

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj oraz przeprowadzaj renowacje sztukatorskich elementów architektury.
Wykonuj oraz przeprowadzaj renowacje kamiennych elementów architektury.
Realizuje prace remontowo–budowlane oraz renowacyjne zabytkowych obiektów budowlanych. Zajmuje się renowacją elementów architektonicznych, tynków, polichromii, okła-dzin kamiennych oraz ceramicznych. Odtwarza brakujące detale zabytkowych konstrukcji murowanych, wypraw tynkarskich i detali wystroju architektonicznego. Projek-tuje i wykonuje architektoniczne dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie. Do wykonywania czynności zawodowych wykorzystuje tradycyjne oraz nowoczesne technologie, materiały budowlane, narzędzia, urządzenia i maszyny budowlane, dostosowując je do zakresu prac. Pod kierun-kiem uprawnionych osób może wykonywać rekonstrukcje zabytkowych ustrojów budowlanych oraz kopie detali architektoniczno-budowlanych obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym i artystycznym dla kultury na-rodowej. Wykonując obowiązki zawodowe współpracuje z inwestorami, nadzorem technicznym i konserwatorskim.a prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych; projektuje i wykonuje sztukatorskie i kamieniarskie dekoracje architektoniczne oraz wykonuje rekonstrukcje detali architektonicznych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 B.25 0 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 13 2 0 53,85% 100,00%
B.26 1 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 116 99 98 81,90% 100,00% 87,76%
czerwiec/lipiec 2019 B.25 0 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 154 145 145 87,66% 100,00% 88,28%
B.26 1 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 22 11 9 77,27% 100,00% 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
B.25 0,00% 100,00% 50,00% 100,00%
B.26 36,40% 100,00% 86,50% 100,00% 87,80%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
B.25 33,30% 92,50% 100,00% 92,50% 88,30% 100,00% 87,80%
B.26 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik renowacji elementów architektury

0 - 38
38 - 76
76 - 114
114 - 152
152 - 190
190 - 228
228 - 266
266 - 305
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik renowacji elementów architektury
http://www.skz.pl/
Technik renowacji elementów architektury
https://zrp.pl/pliki/standardy/34m-sztukator.doc
Technik renowacji elementów architektury
https://zpap-orkds.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze