Technik robotyk

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
Eksploatacja i programowanie systemów robotyki
Wykonywanie montażu, uruchamianie, obsługa, programowanie, eksploatacja, diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik robotyk


Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze