Technik transportu drogowego

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Oceniaj stan techniczny środków transportu drogowego
Wykonuj prace związane z obsługą środków transportu drogowego
Kieruje pojazdami, świadcząc usługi w zakresie przewozu osób i rzeczy. W zakresie czynności zawodowych odpowiada za bieżącą obsługę środków transportu drogowego, planowanie i organizowanie kwestii związanych z przewozami osób oraz transportem ładunków. Prowadzi dokumentację związaną z pracą kierowcy oraz eksploatacją środków transportu drogowego. Zadania zawodowe wykonuje w oparciu o przepisy ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym oraz Kodeks Drogowy, do przestrzegania których jest szczególnie zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.69 0 Eksploatacja środków transportu drogowego 28 28 27 100,00% 17,86% 18,52%
A.70 1 Organizacja przeowzu środkami transportu drogowego 14 14 11 85,71% 57,14% 36,36%
AU.04 2 Eksploatacja środków transportu drogowego 21 21 21 100,00% 95,24% 95,24%
czerwiec/lipiec 2019 A.69 0 Eksploatacja środków transportu drogowego 425 437 418 68,94% 14,19% 12,20%
A.70 1 Organizacja przeowzu środkami transportu drogowego 11 12 9 45,45% 25,00% 22,22%
AU.04 2 Eksploatacja środków transportu drogowego 2 2 2 100,00% 50,00% 50,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.69 100,00% 17,90% 18,50%
A.70 75,00% 80,00% 0,00% 90,00% 44,40% 44,40%
AU.04 100,00% 95,20% 95,20%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.69 74,50% 16,10% 14,50% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 28,60% 0,00% 68,20% 13,10% 11,60%
A.70 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,40% 20,00% 12,50%
Au.04 100,00% 50,00% 50,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik transportu drogowego

0 - 6
6 - 13
13 - 19
19 - 26
26 - 32
32 - 39
39 - 45
45 - 52
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik transportu drogowego
https://www.logistyka.net.pl/
Technik transportu drogowego
https://etransport.pl/
Technik transportu drogowego
https://trans.info/
Technik transportu drogowego
https://gitd.gov.pl/
Technik transportu drogowego
https://www.prawodrogowe.pl/
Technik transportu drogowego
http://www.ozptd.pl/
Technik transportu drogowego
https://zmpd.pl/
Technik transportu drogowego
https://blogtransportowy.pl/
Technik transportu drogowego
https://www.transport-expert.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze