Technik urządzeń dźwigowych

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Montuj podzespoły mechaniczne i hydrauliczne urządzeń dźwigowych.
Montuj podzespoły elektryczne i elektroniczne urządzeń dźwigowych.
Technik urządzeń dźwigowych organizuje i wykonuje mon-taż, konserwuje i modernizuje urządzenia dźwigowe takie jak: dźwigi osobowe i towarowe z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigi budowlane, urządzenia dla osób z niepełnosprawnością, schody i chodniki ruchome. Jest osobą przygotowaną do diagnozowania stanu urządzeń dźwigowych, usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w urządzeniach dźwigowych, a po uzyskaniu uprawnień UDT prowadzi również dozór techniczny nad urządzeniami dźwigowymi.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 E.29 0 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych 7 7 7 100,00% 85,71% 85,71%
czerwiec/lipiec 2019 E.28 0 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych 38 34 34 97,37% 73,53% 73,53%
E.29 1 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych 0 1 0 0,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
E.29 100,00% 85,70% 85,70%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
E.28 97,40% 73,50% 73,50%
E.29 0,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik urządzeń dźwigowych

0 - 18
18 - 36
36 - 54
54 - 72
72 - 90
90 - 108
108 - 126
126 - 144
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik urządzeń dźwigowych
https://dzwignice.info/
Technik urządzeń dźwigowych
http://blog.dzwignice.info/
Technik urządzeń dźwigowych
http://www.dzwig-portal.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
https://www.poland-export.pl/categor-podnosniki-dzwigi-i-windy-budowlane
Technik urządzeń dźwigowych
https://www.energetyka24.com/
Technik urządzeń dźwigowych
http://portalenergetyczny.pl/strona-glowna-aktualnosci/
Technik urządzeń dźwigowych
https://globenergia.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
https://wysokienapiecie.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
https://www.wnp.pl/energetyka/
Technik urządzeń dźwigowych
https://inzynieria.com/b/energetyka
Technik urządzeń dźwigowych
https://www.cire.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
https://trendywenergetyce.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
https://energiaimy.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
https://www.gramwzielone.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
https://www.gigawat.net.pl
Technik urządzeń dźwigowych
https://www.ure.gov.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
http://branzaelektryczna.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
https://www.products.pcc.eu/pl/k/branza-energetyczna/
Technik urządzeń dźwigowych
https://www.elektroonline.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
http://www.elektro.info.pl/
Technik urządzeń dźwigowych
http://enmaro.com/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze