Technik usług fryzjerskich

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj usługi fryzjerskie
Projektuj i wykonuj fryzury
Zgodnie z życzeniem klientów wykonuje: zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy z wykorzystaniem technik masażu, zabiegi chemiczne włosów (trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, rozjaśnianie, dekoloryzacja itp.), strzyżenie włosów (i brody), stylizację fryzur, formowanie fryzur artystycznych, projektowanie fryzur, przedłużanie włosów, dredowanie, zaplatanie warkoczyków afrykańskich, doradza klientom w zakresie doboru koloru i typu fryzury, sposobu pielęgnacji włosów i skóry głowy. Ponadto, dba o wygląd miejsca pracy; prowadzi rozliczenia z klientami, odpowiada za stan narzędzi pracy, śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

2390
2000
3184
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik usług fryzjerskich z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik usług fryzjerskich z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 514105 Technik usług fryzjerskich 47 40 26 0
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 514105 Technik usług fryzjerskich 69 53 21 0
2019 6 06 Lubelskie 514105 Technik usług fryzjerskich 228 202 128 0
2019 6 08 Lubuskie 514105 Technik usług fryzjerskich 30 28 20 1
2019 6 10 Łódzkie 514105 Technik usług fryzjerskich 56 47 28 0
2019 6 12 Małopolskie 514105 Technik usług fryzjerskich 137 117 70 0
2019 6 14 Mazowieckie 514105 Technik usług fryzjerskich 200 164 113 2
2019 6 16 Opolskie 514105 Technik usług fryzjerskich 24 18 12 0
2019 6 18 Podkarpackie 514105 Technik usług fryzjerskich 283 247 133 0
2019 6 20 Podlaskie 514105 Technik usług fryzjerskich 78 61 31 0
2019 6 22 Pomorskie 514105 Technik usług fryzjerskich 47 42 29 0
2019 6 24 Śląskie 514105 Technik usług fryzjerskich 100 83 41 0
2019 6 26 Świętokrzyskie 514105 Technik usług fryzjerskich 94 83 44 0
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 514105 Technik usług fryzjerskich 49 45 29 0
2019 6 30 Wielkopolskie 514105 Technik usług fryzjerskich 54 45 25 1
2019 6 32 Zachodniopomorskie 514105 Technik usług fryzjerskich 24 15 13 0

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.19. 0 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 462 316 289 79,22% 99,05% 93,77%
A.23. 1 Projektowanie fryzur 2259 2333 2244 97,34% 79,85% 79,68%
czerwiec/lipiec 2019 A.19. 0 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 3640 3508 3473 81,07% 99,06% 82,38%
A.23. 1 Projektowanie fryzur 363 536 342 94,49% 81,72% 85,38%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik usług fryzjerskich

0 - 260
260 - 378
378 - 496
496 - 614
614 - 732
732 - 850
850 - 968
968 - 1086
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Technik usług fryzjerskich
https://fryzjerzy.com/
Technik usług fryzjerskich
http://portalfryzjera.pl/
Technik usług fryzjerskich
http://www.fryzjerzy.pl/
Technik usług fryzjerskich
https://www.carecut.com/pl/friseurportal/
Technik usług fryzjerskich
https://www.hairtrendy.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze