Weterynarz

Preorientacja i orientacja zawodowa

Zajmuj się leczeniem zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych, ryb i owadów użytkowych
Zajmij się leczeniem zwierząt w zoo i kontrolą jakości żywności i pasz
Lekarz weterynarii potocznie nazywany weterynarzem to zawód polegający na leczeniu i opiece nad zwierzętami - zarówno domowymi (takimi jak pies, kot, świnka morska, chomik, papuga), jak i hodowlanymi (takimi jak koń, krowa, owca, świnia). Celem pracy weterynarza jest rozpoznawanie i leczenie chorób zwierząt oraz przywrócenie im zdrowia. Lekarz weterynarii musi posiadać także odpowiednią wiedzę do wykonywania badań laboratoryjnych, wydawania recept i dawkowania leków. Zajmuje się także badaniem mięsa, wyrobów mięsnych, jaj i innych produktów pochodzących od zwierząt. Sprawdza również jakość pasz, jakimi karmione są zwierzęta. Weterynarz pracuje w przychodni dla zwierząt, lub jeździ do miejsc, gdzie zwierzęta są hodowane np. do gospodarstw rolnych, hodowli drobiu, świń lub krów oraz do stadnin koni. Może też pracować w ZOO.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Weterynarz

Lista portali branżowych
Weterynarz
http://www.praca.egospodarka.pl/121892,Weterynarz-lekarz-weterynarii,1,114,1.html
Weterynarz
https://poradnikpracownika.pl/-jak-zostac-weterynarzem-sprawdz-czy-to-zawod-dla-ciebie
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem: