Zdobnik ceramiki

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Projektuj wzory zdobnicze
Przygotowuj surowce do zdobienia ceramik
Zdobnik ceramiki wykonuje prace związane z podwyższeniem wartości estetycznej wyrobów ceramicznych. Zdobnik ceramiki wykonuje pracę będącą jednym z kolejnych etapów produkcji wyrobów użytkowych i ozdobnych. Maluje wyroby fajansowe, porcelitowe i porcelanowe ręcznie lub z użyciem aerografów. Ręcznie dekoruje luksusową ceramikę stołową, galanterię użytkową i figuralną różnymi technikami zdobienia. W zawodzie zdobnika ceramiki istnieją specjalizacje wynikające ze stosowanych technik zdobienia i rodzaju zdobionej ceramiki.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Zdobnik ceramiki


Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze