Zegarmistrz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Diagnozuj przyczyny nieprawidłowości pracy zegarów i zegarków.
Wykonuj konserwacje, naprawy oraz regulacje zegarów i zegarków.
Wykonuje prace konserwacyjne oraz naprawcze zegarów i zegarków o różnej konstrukcji (mechaniczne, elektronicz-ne) i różnym przeznaczeniu. Mogą należeć do nich zegarki: na rękę, pierścionkowe, kieszonkowe, zdobnicze, ścienne, szafkowe, stojące oraz budziki. Czynności zawodowe zegar-mistrza są uzależnione od: rodzaju konkretnego zegara, jego rozmiarów i zastosowanego w jego wnętrzu mechanizmu. Żmudną i wymagającą największej precyzji jest naprawa małych zegarków naręcznych, złożonych z mikroskopijnych elementów mechanicznych. W pierwszym etapie pracy ustala przyczyny niewłaściwego funkcjonowania mecha-nizmów, a następnie pracuje nad ich usunięciem.W tym celu posługuje się zestawem narzędzi zegarmistrzowskich m.in.: pęsetą, szczypcami, wybijakami, szkłami powiększa-jącymi, tokarką zegarmistrzowską, wciskarką do kamieni, wiertarką, czyszczarką mechaniczną, sprawdzarką chodu zegarka oraz przyrządami pomiarowymi. Zajmuje się także bezpośrednią obsługą klientów – przyjmowaniem zleceń, ustalaniem szczegółów ich realizacji, terminów odbioru zegarów, pozyskiwaniem niezbędnych do ich naprawy i konserwacji części zamiennych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Zegarmistrz

0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 1
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Zegarmistrz
https://zegarkiipasja.pl/
Zegarmistrz
https://kmziz.pl/
Zegarmistrz
https://www.spirz.pl/
Zegarmistrz
https://festiwalzegarkow.pl/
Zegarmistrz
https://czasofile.nazwa.pl/
Zegarmistrz
https://chronosonline.pl/
Zegarmistrz
https://zrp.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze