PIERWSZE W POLSCE BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI OTWARTE!

Kształcenie zawodowe Doradztwo zawodowe
2024-03-12

Opis inicjatywy

22 lutego 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce Branżowego Centrum Umiejętności. Jest to BCU "SKYPORT" w dziedzinie "Eksploatacja portów i terminali lotniczych", z siedzibą w Katowicach.

 

BCU "SKYPORT" powstało we współpracy z przedstawicielami rynku pracy i gospodarki oraz świata nauki i składa się z trzech podmiotów: Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, będącego liderem przedsięwzięcia, Śląskiego Klastra Lotniczego, jako partnera biznesowego, oraz Politechniki Śląskiej, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, jako partnera naukowego.

 

Celem BCU „SKYPORT” jest umożliwienie uczniom, studentom, nauczycielom i osobom dorosłym uzyskanie bądź uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie się w obszarze związanym z eksploatacją portów i terminali. 

 

Strona internetowa BCU w Katowicach: https://bcuskyport.katowice.pl/

 

 

Lokalizacja

Powiązane inicjatywy
Beata Dziemińska-Skowron