BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W ZESPOLE PLACÓWEK TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH WE WŁOSIENIU