SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DZIENNA W BRZEGU

Adres placówki

ul. Jana Pawła II 28

49-300 , Brzeg