Technik administracji

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Obsługa klienta w jednostkach administracji
EKA.01.
Wykonywanie prac biurowych w jednostce administracji, udzielanie informacji pracownikom oraz klientom, kompletowanie i porządkowanie aktów prawnych w jednostce administracji, sporządzanie protokołów, analiz i sprawozdań, udostępnianie dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym, prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, sporządzanie dokumentów finansowych zgodnie z procedurami, sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji, przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik administracji

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze