Garbarz skór

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj czynności związane z konserwacją, magazynowaniem oraz obieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne.
Sporządzaj kąpiele robocze i przeprowadzaj procesy obróbki skór.
Garbarz skór wykonuje operacje technologiczne związane z procesem wyprawiania skór surowych (w tym przygotowa-niem skór do garbowania, ich garbowaniem i wykańczaniem według przeznaczenia) oraz renowacją skór wyprawionych i wyrobów skórzanych. Zajmuje się przechowywaniem i magazynowaniem skór oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych do poszczególnych partii pro-dukcyjnych. Przygotowuje roztwory środków garbarskich, które wykorzystuje w kąpielowych procesach wyprawy skór, celem nadania skórom określonych właściwości fizy-kochemicznych i mechanicznych. Zabezpiecza skóry przed procesami gnilnymi.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Garbarz skór

Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
witryna internetowa o naturalnych owczych skórach
https://wyprawa-skor.pl/blog.html
witryna internetowa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego
http://pips.pl
witryna internetowa promująca polskie skóry
http://polishleather.biz
witryna internetowa będąca kompendium wiedzy o skórach
http://skora-info.pl
witryna internetowa OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY BRANŻY SKÓRZANEJ
http://oibs.pl
witryna internetowa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Skórzanego
http://ips.lodz.pl
witryna internetowa informująca o normach sprzętów i maszyn używanych w zakładach garbarskich
http://normy.ekoinfonet.pl/ics.php?ic=59.140.40

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze