Kierowca mechanik

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Kieruj pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej.
Oceniaj stan techniczny środków transportu.
Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, a także wykonuje obsługę i niezbędne naprawy pojazdów samochodowych. Jego praca polega głównie na wykony-waniu usług przewozowych w transporcie krajowym lub międzynarodowym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w transporcie drogowym.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.69. 0 Eksploatacja środków transportu drogowego 28 28 27 100,00% 17,86% 18,52%
AU.04 1 Eksploatacja środków transportu drogowego 21 21 21 100,00% 95,24% 95,24%
czerwiec/lipiec A.69. 0 Eksploatacja środków transportu drogowego 425 437 418 68,94% 14,19% 12,20%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.69 100,00% 17,90% 18,50%
A.70 75,00% 80,00% 0,00% 90,00% 44,40% 44,40%
AU.04 100,00% 95,20% 95,20%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.69 74,50% 16,10% 14,50% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 28,60% 0,00% 68,20% 13,10% 11,60%
A.70 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,40% 20,00% 12,50%
Au.04 100,00% 50,00% 50,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Kierowca mechanik

0 - 113
113 - 201
201 - 289
289 - 377
377 - 465
465 - 553
553 - 641
641 - 729
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Kierowca mechanik
https://warsztat.pl/
Kierowca mechanik
https://www.autoexpert.pl
Kierowca mechanik
https://warsztat.pl/
Kierowca mechanik
https://nowoczesnywarsztat.pl/
Kierowca mechanik
https://www.e-autonaprawa.pl/
Kierowca mechanik
http://e-mechanik.info/2018/01/16/portal-e-meble-info-rozpoczyna-swoja-dzialalnosc/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze